• Uchwały Senatu

  OBOWIĄZUJĄCA – Uchwała nr 130/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wytycznych dotyczących programów i tworzenia studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia Uchwała nr 130/2019

  NIEOBOWIĄZUJĄCA  –  Uchwała nr 57/2017 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania programów kształcenia dla studiów wyższych, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających
  Uchwała nr 57/2017

  NIEOBOWIĄZUJĄCA  – Uchwała nr 24/2016 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania programów kształcenia dla studiów wyższych, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających
  Uchwała nr 24/2016

   NIEOBOWIĄZUJĄCA  – Uchwała nr 59/2013 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie badań ankietowych w Uniwersytecie Szczecińskim
  UCHWAŁA NR 59.2013.pdf

  NIEOBOWIĄZUJĄCA  – Zmiana uchwały nr 59/2016 –  uchwała nr 166 z 22 grudnia 2016 r.

  Uchwała nr 46/2009 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Biura ds. Jakości Kształcenia
  Uchwała nr 46.pdf

  Uchwała nr 90/2011 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskim 
  Uchwała nr 90.pdf

 • Zarządzenia Rektora

  OBOWIĄZUJĄCE  – Zarządzenie nr 187/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zasad dokonywania przez studentów i doktorantów oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków związanych z kształceniempobierz zarządzenie; pobierz załącznik do zarządzenia.

  ANULOWANE Zarządzenie nr 23/2011 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia zespołów rektorskich ds. jakości i programów kształcenia i określenia zakresu ich działania 

  AKTUALNE Zarządzenie nr 7/2013 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie utworzenia zespołów rektorskich ds. jakości i programów kształcenia i określenia zakresu ich działania
  Zarządzenie nr 7.2013.pdf

  Zarządzenie nr 107/2011 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim jednolitego opisu przedmiotu / modułu kształcenia (sylabusa)
  Zarządzenie nr 107.pdf

  Zarządzenie nr 29/2014 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim uczelnianego programu antyplagiatowego
  Zarządzenie nr 29

  Zarządzenie nr 20/2018 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad prowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zarzadzenie-nr-20-2018