Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia
dr Alina Hutnikiewicz
tel. 91 444 1308
alina.hutnikiewicz@usz.edu.pl

Starszy specjalista
mgr Iwona Gołąb
tel. 91 444 1308
iwona.golab@usz.edu.pl

Referent
mgr Wojciech Patejuk
tel. 91 444 1053
wojciech.patejuk@usz.edu.pl