„Zmiany w przepisach dotyczących studiów doktoranckich” – prezentacja ze spotkania z kierownikami studiów doktoranckich z dnia 30 stycznia 2017 r. – pobierz.

„Studia doktoranckie w świetle nowych przepisów” – prezentacja ze spotkania z kierownikami studiów doktoranckich w dniu 11 grudnia 2013 r. – pobierz.