Skład Uczelnianego Zespołu Rektorskiego ds. Jakości i Programów Kształcenia:

1. dr Alina Hutnikiewicz – przewodnicząca.
2. prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak.
3. dr hab. Stanisław Hońko, prof. US.
4. dr hab. Igor Kavetskyy, prof. US.
5. dr hab. Teresa Zwierko, prof. US.
6. dr Katarzyna Dadańska.
7. dr hab. Adrianna Seniów.
8. dr Julitta Rydlewska.
9. mgr Kamila Kraszewska – przedstawiciel doktorantów.
10. Magdalena Koziara – przedstawiciel studentów.

 

Porządki obrad Uczelnianego Zespołu Rektorskiego ds. Jakości i Programów Kształcenia w r. a. 2017/18:

I. Posiedzenie w dniu 17 listopada 2017 r.
1. Zaopiniowanie zmiany profilu kształcenia z ogólnoakademickiego na praktyczny na kierunku zdrowie publiczne, I stopień od r.a. 2018/19.
2. Dyskusja nt. zmian w Regulaminie studiów.
3. Informacja nt. systemu do ankietyzacji.
4. Wolne wnioski.

II. Posiedzenie w dniu 15 grudnia 2017 r.
1. Zaopiniowanie zmiany profilu kształcenia z ogólnoakademickiego na praktyczny na kierunku turystyka i rekreacja, I stopień od r.a. 2018/19 na WNoZ.
2. Zaopiniowanie zmiany profilu kształcenia z ogólnoakademickiego na praktyczny na kierunku turystyka i rekreacja, II stopień od r.a. 2018/19 na WNoZ.
3. Zaopiniowanie zmiany profilu kształcenia z ogólnoakademickiego na praktyczny na kierunku nauki o rodzinie, I stopień od r.a. 2018/19 na WT.
4. Zaopiniowanie zmiany profilu kształcenia z ogólnoakademickiego na praktyczny na kierunku nauki o rodzinie, II stopień od r.a. 2018/19 na WT.
5. Zaopiniowanie zmiany efektów kształcenia na kierunku teologia, studia jednolite magisterskie, profil ogólnoakademicki od r.a. 2018/19 na WT.
6. Zaopiniowanie pytań do ankiety oceny jakości kształcenia i oceny nauczyciela akademickiego.
7. Wolne wnioski.

III. Posiedzenie w dniu 9 lutego 2018 r.
1. Zaopiniowanie programu kształcenia nowego kierunku informatyka studia pierwszego stopnia inżynierskie, stacjonarne, profil ogólnoakademicki na WMF od r.a. 2018/19.
2. Dyskusja nt. studiów inżynierskich drugiego stopnia.
3. Wolne wnioski.

IV. Posiedzenie w dniu 16 marca 2018 r.
1. Zaopiniowanie zmiany profilu kształcenia z praktycznego na ogólnoakademicki na kierunku archeologia, studia pierwszego stopnia stacjonarne od r.a. 2018/19 na WH.
2. Zaopiniowanie programu kształcenia nowego kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z rozszerzoną edukacją artystyczną studia pierwszego stopnia, stacjonarne, profil praktyczny (studia dualne) na WH od r.a. 2018/19.
3. Zaopiniowanie nowych specjalności od r.a. 2018/19 oraz zmian w programach powyżej 20%:
WH – nauki o polityce, I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) – spec. doradztwo polityczne,
WH – pedagogika, II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) – spec. pedagogika szkolna z elementami socjoterapii,
WH – bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne i niestacjonarne) zmiany powyżej 20%,
WH – bezpieczeństwo narodowe II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)  – zmiany powyżej 20%,
WH – pedagogika (stacjonarne i niestacjonarne) zmiany powyżej 20%.
4. Zaopiniowanie ankiety oceny studiów doktoranckich.
5. Wolne wnioski.

V. Posiedzenie w dniu 13 kwietnia 2018 r.
1. Zaopiniowanie programu kształcenia nowego kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego, studia drugiego stopnia inżynierskie, profil ogólnoakademicki na WB od r.a. 2018/19.
2. Zaopiniowanie programu kształcenia nowego kierunku informatyka w biznesie studia pierwszego stopnia, stacjonarne, profil ogólnoakademicki na WNEiZ od r.a. 2018/19.
3. Zaopiniowanie zmiany efektów kształcenia na kierunku gospodarka nieruchomościami, profil praktyczny, studia pierwszego stopnia od r.a. 2018/19 na WNEiZ.
4. Zaopiniowanie nowych specjalności od r.a. 2018/19 oraz zmian w programach powyżej 20%:
WNEiZ – finanse i rachunkowość, I stopień, stacjonarne, profil ogólnoakademicki spec. decyzje finansowe w MSP,
WZiEU – ekonomia, stacjonarne i niestacjonarne, I stopień profil ogólnoakademicki – spec. analityka biznesowa i doradztwo,
WZiEU – ekonomia, stacjonarne i niestacjonarne, II stopień profil ogólnoakademicki – spec. analityka biznesowa i doradztwo,
WZiEU+WKFiPZ – turystyka i rekreacja, stacjonarne, I stopień, profil ogólnoakademicki –  spec. zarządzanie eventami sportowymi i turystycznymi,
WF – filologia spec. filologia romańska z językiem obcym do wyboru, I stopień, stacjonarne, profil ogólnoakademicki  – zmiany powyżej 20%,
WH – pedagogika, stacjonarne i niestacjonarne, I stopień, profil ogólnoakademicki, zmiany powyżej 20%.
WNoZ – oceanografia, stacjonarne, I stopień, profil ogólnoakademicki, zmiany powyżej 20%.
5. Koła Naukowe.
6. Wolne wnioski.

VI. posiedzenie w dniu 18 maja 2018 r.
1. Zaopiniowanie programu kształcenia nowego kierunku gospodarka regionów nadmorskich, studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki prowadzonego łącznie przez WZiEU, WB, WH i WPiA od r.a. 2018/19.
2. Zaopiniowanie zmiany efektów kształcenia na kierunku logistyka, studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki na WZiEU od r.a. 2018/19.
3. Zaopiniowanie programu kształcenia dla kierunku logistyka studia inżynierskie, studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki na WZiEU od r.a. 2018/19.
4. Zaopiniowanie nowych specjalności od r.a. 2018/19 oraz zmian w programach powyżej 20%:
WF – dziennikarstwo i komunikacja społeczna, I stopień, stacjonarne, profil ogólnoakademicki – spec. modelowanie komunikacji oraz zmiany powyżej 20%,
WF – filologia polska, II stopień, stacjonarne, profil ogólnoakademicki – zmiany powyżej 20%,
WF – filologia, spec. filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym, I stopień profil ogólnoakademicki – zmiany powyżej 20%,
WF – filologia, spec. przekład rosyjsko-polski z dodatkowym językiem obcym, II stopień, profil ogólnoakademicki – zmiany powyżej 20%,
WZiEU – logistyka, I stopień studia inżynierskie, stacjonarne, profil ogólnoakademicki, – spec. inżynieria systemów energetycznych oraz zmiany powyżej 20%,
WZiEU – logistyka, I stopień, stacjonarne i niestacjonarne, profil ogólnoakademicki – zmiany powyżej 20%,
WZiEU – ekonomia, I stopień, stacjonarne i niestacjonarne, profil ogólnoakademicki – spec. analityka biznesowa i doradztwo.
5. Wolne wnioski.