Wydziałowy Zespół ds. Jakości i Programów Kształcenia:

1. dr hab. Helena Więcław, prof. US – przewodnicząca.
2. dr hab. Paulina Niedźwiedzka-Rystwej, prof. US. – koordynator wydziałowy ds. wymiany studentów.
3. dr hab. Beata Tokarz-Deptuła, prof. US.
4. dr hab. Agnieszka Szlauer-Łukaszewska, prof. US.
5. dr Jakub Skorupski.
6. dr Łukasz Sługocki.
7. mgr Eliza Orłowska – przedstawiciel doktorantów.
8. Aleksandra Strońska – przedstawiciel studentów.
9. mgr Sebastian Guentzel – przedstawiciel pracodawców.