Wydziałowy Zespół ds. Jakości i Programów Kształcenia

1. dr Julitta Rydlewska – przewodnicząca
2. dr hab. prof. US Krzysztof Nerlicki
3. dr Nelli Sołonko
4. dr Agnieszka Szlachta
5. mgr Łukasz Wieczyński – przedstawiciel doktorantów
6. Marzena Jabłońska – przedstawiciel studentów