Wydziałowy Zespół ds. Jakości i Programów Kształcenia:

1. dr hab. Renata Podgórzańska, prof. US – przewodnicząca
2. dr Luiza Wojnicz-Smal – wydziałowy koordynator ds. wymiany studentów
3. dr hab. Agnieszka Gut
4. dr Dorota Rdzanek
5. dr Żaneta Stasieniuk
6. dr Małgorzata Kunicka
7. dr Adam Kucharski
8. mgr Dominik Paszkiewicz
9. Katarzyna Ciarcińska – przedstawiciel doktorantów
10. Bartosz Ramus – przedstawiciel studentów