Wydziałowy Zespół ds. Jakości i Programów Kształcenia:

1. dr hab. Teresa Zwierko, prof. US – przewodnicząca
2. dr hab. Katarzyna Sygit, prof. US
3. dr Katarzyna Kotarska
4. dr Miłosz Stępińki – wydziałowy koordynator ds. wymiany studentów
5. Justyna Wiażewicz – przedstawiciel studentów