Wydziałowy Zespół ds. Jakości i Programów Kształcenia:

1. dr Ewa Ciechanowicz – przewodnicząca
2. dr Jekatierina Sklyar – koordynator wydziałowy ds. wymiany studentów
3. dr hab. Franco Ferrari, prof. US
4. dr Tomasz Denkiewicz
5. dr Małgorzata Wieczorek
6. mgr Katarzyna Leszczyńska – przedstawiciel doktorantów
7. Mateusz Pulikowski – przedstawiciel studentów