Wydziałowy Zespół ds. Jakości i Programów Kształcenia

1. dr hab. Jacek Batóg, prof. US – przewodniczący
2. prof. zw. dr hab. Zygmunt Drążek
3. prof. dr hab. Wanda Skoczylas
4. dr hab. Danuta Miłaszewicz, prof. US
5. dr hab. Edyta Rudawska, prof. US
6. dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. US
7. dr hab. Sławomir Franek, prof. US
8. dr Małgorzata Guzowska
9. mgr Mirosław Frąckiewicz
10. mgr Alicja Grzesiak