Wydziałowy Zespół ds. Jakości i Programów Kształcenia

1. dr hab. Igor Kavetskyy, prof. US
2. prof. dr hab. Ryszard Borówka
3. prof. dr hab. Marek Dutkowski
4. dr hab. Paweł Czapliński, prof. US
5. dr hab. Halina Kowalewska-Kalkowska, prof. US
6. dr Zbigniew Głąbiński
7. dr Kamila Mianowicz
8. dr Krystyna Osadczuk – koordynator wydziałowy ds. wymiany studentów
9. dr Małgorzata Świątek
10. mgr Sylwia Wochna-Bartnik – wydziałowy koordynator zawodowych praktyk studenckich
11. – przedstawiciel doktorantów
12. – przedstawiciel studentów