Wydziałowy Zespół ds. Jakości i Programów Kształcenia

1. ks. dr hab. Grzegorz Wejman, prof. US – przewodniczący
2. dr Angelo Rella – koordynator wydziałowy ds. wymiany studentów
3. ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki
4. dr Marta Komorowska-Pudło
5. ks. dr Krzysztof Łuszczek
6. ks. dr Roman Misiak
7. mgr Magdalena Lange-Henszke
8. al. Łukasz Paluch – przedstawiciel studentów
9. mgr Agata Ostaszewska – przedstawiciel doktorantów