Wydziałowy Zespół ds. Jakości i Programów Kształcenia:

1. dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń, prof. US – przewodniczący
2. dr Dominika Kordela – wydziałowy koordynator ds. wymiany studentów
i doktorantów w skali krajowej i międzynarodowej
3. dr Tomasz Norek
4. dr Agnieszka Bretyn – wydziałowy koordynator ds. studiów doktoranckich
5. dr Monika Tomczyk
6. mgr Andrzej Binka – przedstawiciel doktorantów
7. Natalia Szwedun – przedstawiciel studentów
8. mgr Gabriela Stattler