administracja

animacja kultury

archeologia

bałtyckie studia kulturowe

bezpieczeństwo narodowe

bezpieczeństwo wewnętrzne

bezpieczeństwo wodne

biologia

biologiczne podstawy kryminalistyki

biotechnologia

diagnostyka sportowa

dziennikarstwo i komunikacja społeczna

dziennikarstwo i zarządzanie mediami

Economics and IT Applications (studia w języku angielskim)

ekonomia

ekonomiczno-prawny

familiologia

nauki o rodzinie

filologia angielska

filologia germańska

filologia germańska z dodatkowym językiem obcym

filologia hiszpańska

filologia norweska

filologia romańska z językiem obcym do wyboru

filologia romańska

filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym

filologia polska

filozofia

finanse i rachunkowość

fizyka

genetyka i biologia eksperymentalna

geografia

geologia

Global Communication

gospodarka nieruchomościami

rynek nieruchomości

historia

informatyka i ekonometria

informatyka w biznesie

italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem

kognitywistyka komunikacji

lingwistyka dla biznesu – tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie

logistyka

management instytucji publicznych i Public Relations

matematyka

media i cywilizacja

mediacja międzykulturowa

menedżer dziedzictwa kulturowego

mikrobiologia

nauki o polityce

oceanografia

ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego

optyka okularowa

pedagogika (profil ogólnoakademicki)

pedagogika (profil praktyczny)

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z rozszerzoną edukacja artystyczną

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

pedagogika specjalna

praca socjalna

prawo

przedsiębiorczość i inwestycje

przekład rosyjsko-polski z dodatkowym językiem obcym

psychologia

Public management

socjologia

stosunki międzynarodowe

studia nad wojną i wojskowością

studia pisarskie

teologia

turystyka i rekreacja

wychowanie fizyczne

zarządzanie

zarządzanie i inżynieria produkcji

zdrowie publiczne